Iron Chef Collection
Search   Homepage

Welcome Guest! Register | Login

» Iron Chef Collection » Iron Chef Japan

 

  File Downloads Date Added
  Conger Eel Battle - Kobe vs. Sakai
Conger Eel (730)
3138 Jun 03, 2008
  Corn Battle - Michiba vs. Nakazawa
Corn (233)
3087 Jan 05, 2008
  Crayfish Battle - Sakai vs. Aubron
Crayfish (337)
2669 Jan 05, 2008
  Curry Powder Battle - Sakai vs. Ushimaru
Curry Powder (404)
2919 Jan 06, 2008
  Cuttlefish Battle - Chen vs. Gotoh
Cuttlefish (423)
2916 Jan 06, 2008
  Cuttlefish Battle - Morimoto vs. Watanabe
Cuttlefish (Aoriika) (731)
2865 Sep 16, 2008
  Dried Abalone Battle - Chen vs. Jinyi
Dried Abalone (403)
2504 Jan 18, 2008
  Duck Battle - Sakai vs. Hazama
Duck (644)
2953 Sep 10, 2008
  Duck Battle - Sakai vs. Kimura
Duck (Ahiru) (219)
3714 Sep 10, 2008
  Eel Battle - Michiba vs. Yoshida
Eel Battle (230)
3238 Jan 03, 2008
  Egg Battle - Michiba vs. Zhijian
Egg (310)
3077 Jan 15, 2008
  Egg Battle - Nakamura vs. Suganuma
Egg (417)
2671 Jan 06, 2008
  Eggplant Battle - Chen vs. Tabata
Eggplant (225)
3099 Mar 18, 2008
  Eggplant Battle - Sakai vs. Nagamatsu
Eggplant (330)
2493 Mar 18, 2008
  Escargot Battle - Sakai vs. Menard
Escargot (345)
2824 Jan 04, 2008
  Fatty Tuna (Chutoro) Battle - Kobe vs. Tasaki
Fatty Tuna (635)
3169 Apr 28, 2008
  Foie Gras Battle - Chen vs. Corby
Foie Gras (728)
3153 Feb 18, 2008
  Foie Gras Battle - Nakamura vs. Suzuki (Nakamura Debut)
Foie Gras (410)
2992 Jan 06, 2008
  France Special - Nakamura vs. Leprince and Sakai vs. Gagnaire
France Special (415-416)
1671 Jan 09, 2008
  Giant Eel Battle - Morimoto vs Handa
Giant Eel (628)
3285 Jan 06, 2008
Sort By: Order:

«« 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 9 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena